1. Цени и начини на плащане
2. Срокове и начини на доставка
3. Рекламации и отговорности на Дюкян Меломан
4. Защита на личните данни

1. Цени и начини на плащане.

1.1 Обявените цени на продуктите са с включен ДДС и доставка до Дюкян Меломан. Дюкян Меломан гарантира, че ще спази цената в момента на поръчката Ви, независимо от възможни промени на цената след поръчка и преди доставка, или ще Ви възстанови предплатената сума.

1.2 Налични стоки може да бъдат поръчани с плащане при доставката. За поръчка на стоки от чужбина е нужно предплащане. При поръчка е нужно да изберете измежду наличните начини на плащане и начини на доставка.

1.3 Дюкян Меломан приема плащания с карти Ако по време на поръчката изберете заплащане с кредитна карта, ще бъдете препратени на страница на картовия оператор, където да въведете данните от своята карта. При успешна транзакция Вашата поръчка автоматично се задейства.

1.4 Допълнителни услуги – доставка до адрес Доставка до адрес се заплаща допълнително 4.50 лв, а при поръчка на стойност над 200 лв, доставката е безплатна.

2. Срокове и начини на доставка.

Срокът за доставка е отбелязан при всяко издание и е от 2-3 работни дни за наличните заглавия или 2 до 5 седмици за изданията, които се доставят от чужбина. Срокът за всяко отделно заглавие зависи от много фактори извън България и не може да бъде определен предварително. Срокът за доставка е ориентировъчен. Има издания, доставката на които отнема повече време или се оказва невъзможна, затова не можем да гарантираме срока за доставка за никое заглавие, поръчвано от чужбина.

3. Рекламации и отговорности на Дюкян Меломан.

3.1 Стоките, предлагани от Дюкян Меломан, са във вида, в който са пуснати на пазара от съответния издател. Дюкян Меломан не носи отговорност за Вашата удовлетвореност от съдържанието на продукта.

3.2 Закупените дистанционно от Дюкян Меломан стоки могат да бъдат върнати в 7 дневен срок от получаването им, при наличие на някое от следните три основания:
(1) дефектен или повреден продукт, с изключение на повредена при транспорта пластмасова кутийка от вид, който може да бъде подменен.
(2) несъответствие между каталожната информация, по която е направена поръчката и доставения продукт. Несъответствие има, когато някой от следните елементи, обявени в каталога, не отговаря на доставения продукт:
– каталожен номер или баркод;
– име на изпълнител/композитор;
– заглавие на албум/произведение;
– вид звуконосител.
(3) неразопаковани нови стоки, които са във вида, в който са били закупени, може да бъдат върнати в 7 дневен срок, без наличие на друго основание, и подменени за други стоки на същата или по-висока стойност срещу доплащане на разликата. Не важи за стоки, поръчани и доставени по каталог от чужбина. Важи за стоки, налични в Дюкян Меломан в момента на покупката.

Рекламациите се приемат на адреса на Дюкян Меломан (София 1000, ул. 6-ти ІХ 7а), като разходите за изпращането са за сметка на Дюкян Меломан. Дюкян Меломан подменя рекламираните екземпляри с недефектни такива, а когато това не е възможно, възстановява цената, платена за тях.

3.3 Дюкян Меломан възстановява пълния размер на предплатата за неизпълнена поръчка в срок от 2 работни дни от настъпване на някое от следните събития:
(1) невъзможност да осъществи доставката по каквато и да е причина;
(2) ако са минали 60 дни от датата на предплащането на поръчката, при заявка от клиента;
(3) рекламация при условията на т. 3.2.

3.4 Дюкян Меломан не носи друга отговорност за неосъществена доставка по каквато и да е причина, освен до размера на направеното плащане за нея и при условията, изброени по-горе.

4. Защита на личните данни.

4.1 Дюкян Меломан съхранява и администрира лични данни на своите клиенти в съгласие с разпоредбите на българското законодателство.

4.2 Дюкян Меломан не предоставя списъци с ел. адреси и не разкрива пред трети лица личната информация, която потребителите са предоставили при ползване на уебсайта.

4.3 Условията за поверителност и защита на личните данни може да прочетете тук