Кога трябва да смените иглата и как да го направите, как да настроите рамото и всички онези дребни неща, които имат огромно значение за безпроблемното слушане на плочи.

Позициониране на грамофона

В идеалния случай, грамофонът трябва да стои на солидна основа, изолирана от нежелани вибрации. Масивните мебели са за предпочитане, а също и подовите настилки, които не предават вибрации. Добър вариант е да стои на рафт, монтиран с конзоли на стената – в този случай трябва да сте сигурни, че конзолите са хванати достатъчно здраво, за да издържат тежест, неколкократно надвишаваща теглото на грамофона.

Нивелиране на тавата

За нивелиране може да ползвате всеки малък нивелир от железарията. Може да ползвате и софтуерен нивелир на своя смартфон. Ако искате да го направите със стил, може да си поръчате специалния нивелир за грамофони на Audio-Technica

Свързване към мрежата

Добре е всички аудио устройства да получават ток от един контакт и този контакт да е заземен. Добре е в началото да имате мрежов филтър, особено ако в същата мрежа (домакинство, блок, близки сгради) има индустриални консуматори на ток. Добре е RCA кабелът (кабелът с чинчовете), който свързва грамофона и усилвателя, да има заземяващ проводник, който да свържете на съответните места на грамофона и усилвателя/предусилвателя.

Подмяна на дозата/иглата

Кога трябва да сменим иглата?

Една игла е за смяна, когато е работила няколкостотин часа – за различните модели, между 400 и 800 часа. Износената игла свири лошо, което се изразява в изкривявания (шум, бъздене и изкривяване на звука на по-силните моменти в музиката и във високите честоти, обикновено към края на страната на плочата). За да е сигурно, че има проблем с иглата, а не просто с много износена стара плоча, такива изкривявания трябва да се чуват на някои от новите ви плочи.

Дори и да не чувате изкривявания все още, добре е да следите колко часа е работила иглата ви и да планирате смяната ѝ в удобен за вас момент. Новите игли и дози не са скъпи, докато слушането с износена игла може да ви излезе много по-скъпо, защото износва плочите ви. Иглата, която е в добро състояние, поставена на правилно настроено рамо, не води до износване на плочите.

Смяната на износена игла с нова от същия модел става лесно – поставете предпазната капачка, издърпайте старата игла надолу, за да я извадите, после поставете новата доза на същото място, като я държите с поставена предпазна капачка. Не е нужно да правите допълнителни настройки. В случай, че се налага да подмените старата доза с нова, следвайте инструкциите по-надолу.

Демонтаж, монтаж и настройка на нова доза

Стандартният монтаж на дозата е посредством две винтчета (с или без гайки)

 • Ако дозата има защитна капачка за иглата, поставете я. Ако монтажът е с носач, свалете носача от рамото;
Всичко за правилната настройка на грамофон, което сте искали да знаете, но е нямало кого да попитате
Носач и доза, поглед отгоре и отдолу
 • Внимателно извадете цветните жички, които свързват дозата и носача, откъм дозата. Може да си помогнете с върха на малко ножче или малка отверчица;
 • Развийте винтчетата и демонтирайте дозата;
 • Свържете цветните жички с новата доза. Ако новата доза има защитна капачка, не я сваляйте, това ще предпази иглата от случайно нараняване при монтажа. Ако на щифтчетата на дозата има цветове, спазвайте цветовете. Ако няма, стандартното свързване е следното (като гледате към дозата)
Всичко за правилната настройка на грамофон, което сте искали да знаете, но е нямало кого да попитате
Стандартно свързване на жичките към дозата
 • Закрепете дозата за носача с двете винтчета. Не затягайте плътно, а леко, така че да може дозата да се приплъзва напред-назад и да се върти наляво-надясно.
Всичко за правилната настройка на грамофон, което сте искали да знаете, но е нямало кого да попитате
Не затягайте силно винтчетата, за да може да настроите позицията на дозата
 • Настройте изместването на дозата по дължината на рамото. За целта, придвижете рамото над шпиндела (оста на тавата) – иглата трябва да излиза на около 15 до 18 мм отвъд центъра на шпиндела.
 • Ориентацията на дозата/иглата спрямо браздата трябва да е перпендикулярна на радиуса на плочата. За целта използвайте протрактор – може да си изпечатате картинката по-долу (уверете се, че печатате без мащабиране, и след това измерете разстоянието на отпечатъка), или просто да пробиете на един лист една дупка с диаметър 7 мм да прокарате една права линия от центъра на дупката, с дължина 15 см., и да отбележите по линията две точки, на разстояние 66 и 121 мм от центъра на дупката. Начертайте перпендикулярни линии през тези точки. Като поставите протрактора на тавата (с дупката на шпиндела) и иглата върху тези две точки, нагласете внимателно дозата така, че тя да е перпендикулярна на радиалната линия. Затегнете винтчетата.

Ако разполагате с лазерен принтер, може да разпечатате протрактор – натиснете върху долната картинка – ще се зареди PDF файл за печат. Обърнете внимание мащабирането да е изключено (печатайте 1:1) и за всеки случай измерете разстоянието между центъра на дупката и близкото кръстче – трябва да е 66 мм.

Всичко за правилната настройка на грамофон, което сте искали да знаете, но е нямало кого да попитате
Пример за протрактор на Baerwald – с точки на 66 и 121 мм

Настройки на рамото

Настройка на тежестта (vertical tracking force)

Настройка на тежестта на рамото трябва да се прави всеки път, когато монтирате нова доза/игла. Обикновено, ако просто сменяте иглата на същата доза, няма нужда от настройка на тежестта.

 1. откачете кордата или настройте на 0 анти-скейтинга (за грамофони, които имат настройващ се анти-скейтинг)
 2. (за рамена с контратежест със скала; ако нямате скала, минете към стъпка 5) завъртете или плъзнете контра-тежестта в задната част на рамото така, че рамото да се уравновеси “на кантар” – нито да се вдига нагоре, нито да пада надолу;
 3. Нагласете скалата на контра-тежестта на 0.
 4. Завъртете контра-тежестта, заедно със скалата, докато достигне показание, съответстващо на тежестта, препоръчана за съответната доза
 5. (за рамена без скала – използвайте механична или електронна везна) плъзнете контра-тежестта, докато достигне показание, съответстващо на тежестта, препоръчана за съответната доза

  Ако сте си купили нова доза, в комплекта има указания; ако настройвате стара доза, потърсете инструкции за модела в Интернет. Ако нямате данни, обикновено е безопасно да настроите на 2 г.
 6. Завъртете настройката на анти-скейтинга до стойност, съответстваща на тежестта. Ако работите с гравитационен анти-скейтинг (тежест на корда), обикновено е нужно да закачите кордата около средата на лостчето за закачане (нито най-крайно външно, нито най-крайно вътрешно)

Вертикален ъгъл и азимут

Вертикалният ъгъл е ъгълът, който се образува между плочата и кантилевера (тънката тръбичка, на края на която е иглата). Стандартно този ъгъл е ок. 20˚. В повечето случаи е достатъчно да се уверите, че рамото, поставено върху плочата, е успоредно на повърхността на плочата. Ако има видима неуспоредност, рамото трябва да се повдигне или смъкне в основата си. Някои рамена имат възможност за такава настройка, други не. В повечето случаи, ако вашето рамо е с модела игла и доза, с които е закупено и фабрично комплектовано, няма нужда от такава настройка, защото тя е фабрично направена. Ако искате да смените дозата с друг модел, потърсете такава със същата или близка височина (разстоянието между иглата и горната страна на дозата). Стандартният вертикален ъгъл е около 20˚.

Всичко за правилната настройка на грамофон, което сте искали да знаете, но е нямало кого да попитате
Рамото трябва да е успоредно на плочата, когато иглата е поставена в канала.

Азимутът е настройката на иглата/дозата във вертикална линия спрямо плочата, погледнато отпред. Това се проверява лесно, като поставите малко огледалце и пуснете рамото върху него – дозата и нейното отражение трябва да са успоредни. Рамо и носач, които са в изправност, би трябвало да не дават отклонение в азимута. В редките случаи, когато има видимо отклонение, е добре да потърсите техническа помощ от сервиз, защото корекциите на азимута обикновено не са възможни от страна на потребителя. Тази настройка е много важна, защото игла, която не пада вертикално в канала, свири лошо (чува се) и поврежда плочата.

Всичко за правилната настройка на грамофон, което сте искали да знаете, но е нямало кого да попитате
С помощта на малко огледалце може да се определи дали има азимутно отклонение

Настройка на анти-скейтинга с гладка плоча

Анти-скейтингът е механизъм, който уравновесява центростремителната сила, която действа върху рамото, когато иглата е върху плочата. Така натискът на иглата в браздата на плочата е балансиран и еднакво силен върху лявата и дясната стена на канала. Ако анти-скейтингът не е настроен добре или не работи, това ще доведе до неравномерно износване на едната страна на браздата на плочата и на иглата, до изкривявания при прослушване (обикновено в единия канал) и в някои случаи до изскачане на рамото от браздата и плъзгането му към центъра на плочата.

Добрите грамофони имат контрол на антискейтинг функцията – или с копче-врътка до основата на рамото, или с тежест, закачена с кордичка за лостче, пак близо до основата на рамото. При наличието на копче, на копчето има скала, която трябва да отговаря на тежестта на рамото (напр. рамо с натиск 2 гр – копче за анти-скейтинга на 2). При регулация с тежест на кордичка, закачете на средната от трите резки на лостчето.

За прецизна настройка на анти-скейтинга може да използвате плоча с гладка повърхност – поставете иглата върху въртящата се гладка плоча и настройте анти-скейтинга така, че рамото да не се плъзга нито навътре, нито навън, а да стои на едно място, най-добре в зоната близо до външния край на плочата:

Често срещани проблеми:

При просвирване се чува бъздене. Какво да направя?

Ако бъзденето е само в единия канал, проверете антискейтинга.

Ако бъзденето се чува на по-интензивните музикални моменти (и не се дължи на износване на плочата), увеличете с 0.1 – 0.3 г. тежестта на рамото. Това помага на иглата да се плъзга, а не да подскача, дори на местата, където в браздата е “гравирана” вълна с големи амплитуди. По принцип увеличаването на тежестта на рамото с до 20% спрямо препоръчането е безопасно. Избягвайте намаляване на тежестта на рамото под препоръчаното – това влошава качеството на просвирване и води до по-голямо износване на иглата и плочата, защото така иглата не се плъзга в браздата, а подскача по неравностите в нея.

Ако бъзденето не се влияе от промени в анти-скейтинга и тежестта на рамото, вероятно иглата е износена. Добре е да сложите нова игла колкото може по-скоро, и да преустановите ползването на старата, защото вероятно износва плочите ви.

Плочата прескача. Какво да направя?

Ако рамото излиза от браздата дори на нова плоча и се плъзга навътре към центъра на плочата, значи анти-скейтингът не работи или е изключен. Настройте анти-скейтинга, би трябвало проблемът да изчезне.

Ако рамото се връща към едно и също място и така безкрайно се повтарят едни и същи 2 сек от музиката, възможно е плочата да е замърсена или в браздата да е попаднала твърда частица, която изхвърля рамото от браздата. Почистете повърхността на плочата с карбонова четка, а ако плочата е по-замърсена, може да я измиете със слаб сапунен разтвор и хладка вода (като пазите хартиения етикет). Внимавайте да не подложите плочата на гореща вода, защото може да се изкриви необратимо. Оставете за няколко минути да изсъхне на въздуха, без да я избърсвате. Ако пък в браздите на плочата има наслоена десетилетна мръсотия, която не иска да се измие, може да донесете плочата в Дюкян Меломан, където ще я почистим на специалната ни вакуум машина за чистене на плочи.

Ако плочата е чиста, но прескача, възможно е повърхността да е издраскана, което пречи на движението на иглата в браздата. Това е тежка повреда на повърхността на плочата, която не може да се отстрани. Пазете плочите си от издраскване и не купувайте плочи, видимо надраскани с тежки драскотини (такива, които може да усетите с кожата си, когато прокарвате пръст през тях).

Всички мои плочи вече ми омръзнаха! Какво да направя?

Купете си нещо ново. В Дюкян Меломан разполагаме с 5000 плочи в наличност, а по каталог може да доставим практически всяка плоча, която се продава в Европа и повечето от САЩ, Япония и света. Разгледайте нашите повече от 100 селекции в различни жанрове и категории, и бъдете информирани за новите ни попълнения, като се запишете за получаване на нашия бюлетин с новини!

Дюкян Меломан
Уведомяваме ви, че използваме бисквитки, за да подсладим пребиваването ви на нашия сайт. Не злоупотребяваме със захарта.